Редакційний штат

Головний редактор:

Орловська Юлія Валеріївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».


Члени редакційної колегії:

Андрусів Уляна Ярославівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри теорії економіки та управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Бірюченко Світлана Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і підприємництва Державного університету «Житомирська політехніка».

Божанова Вікторія Юріївна – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Булатова Олена Валеріївна – доктор економічних наук, професор, перший проректор Маріупольського державного університету.

Губа Марина Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Довгаль Олена Андріївна – доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Євтушенко Наталя Олександрівна – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій (м. Київ).

Зварич Ірина Ярославівна – доктор економічних наук, завідувач кафедри  міжнародної економіки Західноукраїнського національного університету.

Касян Сергій Якович – кандидат економічних наук, завідувач кафедри маркетингу НТУ «Дніпровська політехніка».

Кахович Олена Олександрівна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування  Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Каховська Олена Володимирівна – доктор економічних наук, професор, начальник відділу організації наукової роботи Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Корнієвський Сергій Володимирович – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Мащенко Світлана Олегівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Морозова Світлана Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Нямещук Ганна Валеріївна – доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Пархоменко-Куцевіл Оксана Іванівна – доктор наук з державного управління,  завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Пирог Ольга Володимирівна – доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка».

Поповиченко Ірина Валеріївна – доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки та підприємництва Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Свірко Світлана Володимирівна – доктор економічних наук,  професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка».

Супрунова Ірина Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка».

Ткачук Ганна Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і підприємництва Державного університету «Житомирська політехніка».

Тростенюк Тетяна Михайлівна – доктор філософії, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка».

Фісуненко Павло Анатолійович – доктор економічних наук, професор кафедри економіки та підприємництва Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Чала Вероніка Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Черчата Анжела Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Чириченко Юрій Вікторович – доктор економічних наук, професор кафедри готельно-ресторанної справи та товарознавства Університету митної справи та фінансів.

Юшкевич Олена Олександрівна – доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту і підприємництва Державний університет «Житомирська політехніка».

Dariusz Pawliszczy – Doctor of Economics, Dr h. c. mult. Mayor of Gromadka, професор університету третього віку в Громадці, Польща, Poland.

Marcin Kęsy – PhD in Economics, доцент в вищій школі в Бідгощі, Польща. (Кенсі Марцін, к.е.н., Вища школа в Бідгощі, Польща).

Maija Šenfelde – PhD in Economics, Professor of Macroeconomics, Director of the Institute of National and Regional Economy at Riga Technical University (Latvia).