ДИСБАЛАНСИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ СЛОВАЧЧИНИ: ПОЛЮСИ РОЗВИТКУ ТА ПЕРИФЕРІЙНІ ТЕРИТОРІЇ

Ключові слова: полюси зростання, полюси розвитку, вісі розвитку, периферія, просторовий розвиток, Словаччина

Анотація

Стаття присвячена дослідженню просторових дисбалансів у Словаччині: зокрема аспектів полюсів та периферій зростання/розвитку. Концепція просторових полюсів і осей бере свій початок у 1950-х роках, і зараз вона отримує новий поштовх для імплементації. Основна ідея концепції полягає в тому, що економічне зростання не є рівномірним на різних територіях, а концентрується на так званих полюсах, а потім поширюється різними каналами (осями) через інші регіони. Словаччина є однією з небагатьох держав, яка включила стратегію розвитку «полюсів» і «осей», а також периферійних територій до своєї офіційної просторової програми. В зв’язку з успішною імплементацією програми словацький досвід може бути важливим для України з урахуванням проблем поліцентричного та збалансованого регіонального розвитку.

Посилання

Marošević K., Bošnjak D. Regional development and glocalisation: Theoretical framework. Econviews – Review of Contemporary Business, Entrepreneurship and Economic Issues. 2018. No. 31(1). P. 201-213.

Koopmans M. E., Rogge E., Mettepenningen E., Knickel K., & Šūmane S. The role of multi-actor governance in aligning farm modernization and sustainable rural development. Journal of rural studies. 2018. 59, 252-262. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2017.03.012

De Toni A., Vizzarri M., Lasserre B., Carrosio G., Sallustio L., and Di Martino P. Inner peripheries: dealing with peripherality and marginality issues within the European policy framework. TERRA: Revista de Desarrollo Local, 2020. 24-47(7). DOI 10.7203/terra.7.17239.

Kostiukevych R., Mishchuk H., Zhidebekkyzy A., Nakonieczny J., & Akimov O. The impact of European integration processes on the investment potential and institutional maturity of rural communities. Economics and Sociology, 2020. 13(3), 46-63. DOI:10.14254/2071-789X.2020/13-3/3.

OECD. Regions and Cities at a Glance, 2018. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-regions-and-cities-at-a-glance-2018_ reg_cit_glance-2018-en

ESPON. PROFECY – Inner Peripheries: National territories facing challenges of access to basic services of general interest. 2020. URL: https://www.espon.eu/inner-peripheries

Ліщинський І. О. Полюси та осі розвитку в контексті глокалізаційних процесів: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 364 с.

Slovak Spatial Development Perspective, 2011. URL: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/dokumenty/

slovak-spatial-development-perspective

Marošević K., Bošnjak D. (2018) Regional development and glocalisation: Theoretical framework. Econviews – Review of Contemporary Business, Entrepreneurship and Economic Issues, no. 31(1), pp. 201-213.

Koopmans M. E., Rogge E., Mettepenningen E., Knickel K., & Šūmane S. (2018). The role of multi-actor governance in aligning farm modernization and sustainable rural development. Journal of rural studies, 59, 252-262. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2017.03.012

De Toni A., Vizzarri M., Lasserre B., Carrosio G., Sallustio L., and Di Martino P. (2020). Inner peripheries: dealing with peripherality and marginality issues within the European policy framework. TERRA: Revista de Desarrollo Local, (7), 24-47. DOI 10.7203/terra.7.17239.

Kostiukevych R., Mishchuk H., Zhidebekkyzy A., Nakonieczny J., & Akimov O. (2020). The impact of European integration processes on the investment potential and institutional maturity of rural communities. Economics and Sociology, 13(3), 46-63. DOI:10.14254/2071-789X.2020/13-3/3.

OECD (2018). Regions and Cities at a Glance, 2018. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-regions-and-cities-at-a-glance-2018_ reg_cit_glance-2018-en

ESPON (2020). PROFECY – Inner Peripheries: National territories facing challenges of access to basic services of general interest. URL: https://www.espon.eu/inner-peripheries

Lishchynskyy I. O. (2019) Poliusy ta osi rozvytku v konteksti hlokalizatsiynykh protsesiv: monohrafiya (Poles and axes of development in the context of glocalization processes). Ternopil: TNEU

Slovak Spatial Development Perspective, 2011. URL: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/dokumenty/

slovak-spatial-development-perspective

Переглядів статті: 109
Завантажень PDF: 74
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Лизун, М. В., & Ліщинський, І. О. (2022). ДИСБАЛАНСИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ СЛОВАЧЧИНИ: ПОЛЮСИ РОЗВИТКУ ТА ПЕРИФЕРІЙНІ ТЕРИТОРІЇ. Економічний простір, (179), 25-30. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-4
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ