ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

  • А. І. Щетинін Університет митної справи та фінансів
  • Л. П. Ульянова Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Ю. М. Чайка Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: державний бюджет, державний борг, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг, дефіцит державного бюджету

Анотація

У виконаній статті показано, що у складний період переходу від адміністративно-планової до ринкової системи в Україні сформувалася практика дефіциту державного бюджету та збільшення державного боргу з метою термінового вирішення гострих соціально-економічних проблем суспільства. В роботі значну увагу приділено аналізу джерел покриття нестачі державних коштів. Відмічено, що у структурі нашого зовнішнього боргу більш половини складають облігації зовнішньої державної позики (ОЗДП), а ринок цих інструментів дуже чутливий до економічних і політичних змін у країні емітента. Внутрішні ж державні запозичення мають певні переваги, оскільки тут превалює перерозподільний процес який не викликає зростання цін. Значний тиск внутрішнього державного боргу на вітчизняну економіку можна послабити лише шляхом реалізації заходів по посиленню інвестиційних процесів і розвитку на цій основі вітчизняного виробництва.

Посилання

Бюджетний кодекс України. Від 20.09.2015 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20150920#Text (дата звернення 13.02.2022)

Державний бюджет України. Мінфін: веб-сайт. URL: https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/ (дата звернення 11.02.2022)

Юрліга. LIGA ZACON: веб-сайт. URL: Jurliga.ligazakon.net/ru/news/207887-zakon-o-gosudarstvennom-byudzhete-ukrainy-na-2022-god-prinyat (дата звернення 13.02.2022)

План приватизації у 2021 році виконано на 40 %. LB.ua: веб-сайт URL:https://lb.ua/economics/2021/12/30/502124_plan_privatizatsii_2021_rotsi.html#:~:text(дата звернення 13.02.2022)

Державний борг України. Мінфін: веб-сайт. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ (дата звернення 11.02.2022)

Зовнішні запозичення у кого і скільки грошей взяла Україна в 2020 році. Слово і діло: веб-сайт. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/12/24/infografika/finansy/zovnishni-zapozychennya-koho-skilky-hroshej-vzyala-ukrayina-2020-roczi (дата звернення 13.02.2022)

Національний банк України. Веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/faq?page=1&perPage=5&search(дата звернення 13.02.2022)

Частка іноземців на ринку облігацій держпозики України сягнула майже 15%. Zaxid.net. Веб-сайт URL: https://zaxid.net/chastka_inozemtsiv_na_rinku_obligatsiy_derzhpoziki_ukrayini_syagnula_mayzhe_15_n1496157(дата звернення 15.02.2022)

Гривня падає через «психологічний чинник» - НБУ. Економічна правда. Веб-сайт. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/18/681533/(дата звернення 15.02.2022)

Smida. Веб-сайт. URL: Smida.gov.ua/news/allnews/minfin-oprilyudniv (дата звернення 15.02.2022)

За Програмою «Доступна іпотека 7 %» підписано 1642 кредитних договори на 1,407 млрд. грн. Урядовий портал. Веб-сайт. URL: оhttps://www.kmu.gov.ua/news/minfin-za-programoyu-dostupna-ipoteka-7-pidpisano-1642-kreditnih-dogovori-na-1407-mlrd-grnhttps://www.epravda.com.ua/news/2022/01/18/681533/(дата звернення 15.02.2022)

Бізнес цензор Веб-сайт. URL: https://biz.censor.net/news/all. https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/18/681533/(дата звернення 15.02.2022)

Byudzhetnyj kodeks Ukrayiny [Budget Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20150920#Text. (accessed 13 february 2022)

Minfin (2022). Derzhavnyj byudzhet Ukrayiny [State budget of Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov (accessed 11 february 2022)

Yurliga. LIGA ZACON. (2022). Available at: Jurliga.ligazakon.net/ru/news/207887-zakon-o-gosudarstvennom-byudzhete-ukrainy-na-2022-god-prinyat (accessed 13 february 2022)

LB.ua (2022). Plan pryvatyzaciyi u 2021 roci vykonano na 40 %. [The privatization plan in 2021 has been fulfilled by 40%]. Available at: URL:https://lb.ua/economics/2021/12/30/502124_plan_privatizatsii_2021_rotsi.html#:~:text (accessed 13 february 2022)

Minfin (2022). Derzhavnyj borg Ukrayiny [Public debt of Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ (accessed 11 february 2022)

Slovo i dilo (2022). Zovnishni zapozychennya u kogo i skilky groshej vzyala Ukrayina v 2020 roci. [External borrowings from whom and how much money Ukraine took in 2020]. Available at: https://www.slovoidilo.ua/2020/12/24/infografika/finansy/zovnishni-zapozychennya-koho-skilky-hroshej-vzyala-ukrayina-2020-roczi (accessed 13 february 2022)

Nacionalnyj bank Ukrayiny (2022). Available at: https://bank.gov.ua/ua/faq?page=1&perPage=5&search (accessed 13 february 2022).

Zaxid.net (2022). Chastka inozemciv na rynku obligacij derzhpozyky Ukrayiny syagnula majzhe 15%.[ The share of foreigners in the government bond market of Ukraine reached almost 15%]. Available at: https://zaxid.net/chastka_inozemtsiv_na_rinku_obligatsiy_derzhpoziki_ukrayini_syagnula_mayzhe_15_n1496157 (accessed 15 february 2022).

Ekonomichna Pravda (2022). Gry`vnya padaye cherez «psy`xologichny`j chy`nny`k» - NBU.[ The hryvnia is falling due to the "psychological factor" - the NBU]. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/18/681533/(accessed 15 february 2022)

Smida (2022). Available at: Smida.gov.ua/news/allnews/minfin-oprilyudniv (accessed 15 february 2022).

Uryadovyj portal (2022). Za Programoyu «Dostupna ipoteka 7 %» pidpysano 1642 kredytnyx dogovory na 1,407 mlrd. grn.[ Under the Affordable Mortgage 7% Program, 1,642 loan agreements worth UAH 1.407 billion were signed]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/minfin-za-programoyu-dostupna-ipoteka-7-pidpisano-1642-kreditnih-dogovori-na-1407-mlrd-grnhttps://www.epravda.com.ua/news/2022/01/18/681533/ (accessed 15 february 2022).

Biznes censor (2022). Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/18/681533/ (accessed 15 february 2022)

Переглядів статті: 389
Завантажень PDF: 342
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Щетинін, А. І., Ульянова, Л. П., & Чайка, Ю. М. (2022). ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ. Економічний простір, (179), 37-43. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-6
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ