ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ПОСЛУГ

Ключові слова: міжнародний маркетинг, сертифікація, стандарт, послуга, якість

Анотація

У зв’язку із проведенням реформування медичної сфери в Україні, відбувається поступовий перехід до ринкових відносин у сфері медичних послуг, що має оптимізувати процеси, які пов’язані із підвищенням ефективності просування таких послуг як на внутрішньому ринку України, так і на зовнішньому. Метою статті є аналіз міжнародного досвіду проведення маркетингової сертифікації послуг як інструменту їх маркетингового просування на міжнародному ринку. У статті було розглянуто міжнародні системи маркетингової сертифікації, які впроваджуються у використання закладами охорони здоров’я країн-членів Європейського Союзу, Великої Британії, Ірландії, Канаді, Сполучених Штатах Америки, Близького Сходу, Південної Америки та Австралії. Процес міжнародної маркетингової сертифікації надання медичних послуг дозволяє вирішити внутрішні проблеми закладів охорони здоров’я в Україні та дозволить їм ефективно просувати свої послуги на міжнародному ринку.

Посилання

ДСТУ ISO 9001:2009. Системи управління якістю. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0250609-09#Text (дата звернення: 18.03.2022)

Офіційний сайт Accreditation Canada International. URL: https://accreditation.ca (дата звернення: 19.03.2022)

Офіційний сайт ISQua. URL: https://isqua.org/who#we#are/who#we#are (дата звернення: 20.03.2022)

Офіційний сайт QHA Trent Accreditation. URL: https://www.qha#trent.co.uk/ (дата звернення: 19.03.2022)

Офіційний сайт The Australian Council on Healthcare Standards. URL: https://www.achs.org.au/about-us/who-we-are (дата звернення: 18.03.2022)

Офіційний сайт The Joint Commission. URL: https://www.jointcommission.org (дата звернення: 20.03.2022)

Системи менеджменту якості. Настанови щодо поліпшування процесів в організаціях охорони здоров’я. Національний стандарт України (IWA 1:2005; ДСТУ IWA1:2007). URL: http://document.ua/sistemi-upravlinnja-jakistyu.-nastanovi-shodo-polipshuvannja-std12628.html (дата звернення: 20.03.2022)

DSTU ISO 9001:2009. Systemy upravlinnia yakistiu [DSTU ISO 9001: 2009. Quality management systems]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0250609-09#Text (accessed: 18.03.2022)

Ofitsiinyi sait Accreditation Canada International [Official website of Accreditation Canada International]. Available at: https://accreditation.ca (accessed: 19.03.2022)

Ofitsiinyi sait ISQua [Official website of ISQua]. Available at: https://isqua.org/who#we#are/who#we#are (accessed: 20.03.2022)

Ofitsiinyi sait QHA Trent Accreditation [Official website of QHA Trent Accreditation]. Available at: https://www.qha#trent.co.uk/ (accessed: 19.03.2022)

Ofitsiinyi sait The Australian Council on Healthcare Standards [Official website of The Australian Council on Healthcare Standards]. Available at: https://www.achs.org.au/about-us/who-we-are (accessed: 18.03.2022)

Ofitsiinyi sait The Joint Commission [Official website of The Joint Commission]. Available at: https://www.jointcommission.org (accessed: 20.03.2022)

Systemy menedzhmentu yakosti. Nastanovy shchodo polipshuvannia protsesiv v orhanizatsiiakh okhorony zdorovia. Natsionalnyi standart Ukrainy (IWA 1:2005; DSTU IWA1:2007). [Quality management systems. Guidelines for improving processes in healthcare organizations. National Standard of Ukraine (IWA 1: 2005; DSTU IWA1: 2007)]. Available at: http://document.ua/sistemi-upravlinnja-jakistyu.-nastanovi-shodo-polipshuvannja-std12628.html (accessed: 20.03.2022)

Переглядів статті: 98
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Шумкова, О. В., & Шумкова, В. І. (2022). ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ПОСЛУГ. Економічний простір, (179), 86-90. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-13
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ