ЗЕЛЕНІ ІМПЕРАТИВИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЕКОНОМІК

  • В. С. Чала Придніпровська державна академія будівництва та архітектури https://orcid.org/0000-0002-2233-2335
  • А. В. Глущенко Придніпровська академія будівництва та архітектури https://orcid.org/0000-0002-7953-2098
  • Є. С. Агарков Придніпровська академія будівництва та архітектури
Ключові слова: зелені інвестиції, сучасні імперативи, сталий розвиток, стратегія «Європа 2030», Європейський зелений курс

Анотація

Європейська політика розвитку сприяє сталому розвитку та стабільності в країнах, що розвиваються, з кінцевою метою викорінювання крайньої бідності. Допомога розвитку є одним із стовпів зовнішньої діяльності ЄС, поряд із зовнішньою політикою, політикою безпеки та торгівлі. ЄС та його країни-члени надають майже половину всієї глобальної допомоги на розвиток. Це робить союз провідним світовим донором, який інвестує в мир і безпеку в усьому світі. Європейські країни також прагнуть зробити власну політику розвитку більш узгодженою та ефективною перед обличчям зростаючих проблем, спричинених конфліктами та зміною клімату. Узгодженість політики для розвитку дозволяє звести до мінімуму суперечності та побудувати синергію між різними політиками ЄС, які можуть вплинути на країни-партнери. Зосереджуючись на ефективності, прагнучи досягти кращих результатів розвитку за допомогою розумніших та цілеспрямованих інвестицій. Проте екологічні загрози сучасної економічної глобалізації формують спектр актуальних завдань науково-практичного характеру щодо формування відповідних стратегій протидії та елімінації таких загроз. Виходячи із завдань стратегій «Європа 2020» і «Європа 2030», яких дотримуються всі країни ЄС та її майбутні члени, в тому числі й Україна, актуальним залишається проблема екологічності економічного зростання як однієї з головних складових сталого розвитку. Звіт про зелену економіку складений Ініціативою ЮНЕП демонструє, що «озеленення економіки» не тільки не гальмує зростання (як про це довго твердили і науковці, і політики), а швидше є новим двигуном економічного зростання, так само як і джерелом гідних робочих місць, інтелектуалізації суспільного розвитку тощо. Саме тому наукова проблема розробки організаційно-економічних механізмів та інструментів підтримки зеленого економічного зростання окремих країн, а також їхніх інтеграційних об’єднань, стає однією із актуальних завдань економічної науки, що зумовило формулювання мети та завдань статті.

Посилання

The EU switch to Green Flagship initiative // Gate way to inclusive Green economy. Available at: https://www.switchtogreen.eu/inclusive-green-economy/

European Commission Energy roadmap 2050 Luxembourg: Publications Office of the European Union 2012. 20 p. ISBN 978-92-79-21798-2 doi:10.2833/10759

Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development World Bank, 2012. Available at: https://static1.squarespace.com/static/5df776f6866c14507f2df68a/t/5e675f0e420f293bb2ef3936/1583832851658/CSR+Europe+2030+Strategy+Brochure.pdf

CSR Europe’s 2030 Strategy Mainstreaming the urgency for action. Available at: https://epha.org/we-need-a-comprehensive-sustainable-europe-2030-strategy-with-a-strong-social-dimension/

Sustainable Development Goals and Ukraine// State Sites of Ukraine. Available at: https://www.kmu.gov.ua/en/

Eyraud L., Wane A., Zhang C., Clements B. Who’s Going Green and Why? Trends and Determinants of Green Investment. – IMF Working Paper, WP/11/296. Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11296.pdf.

R. D Croce, Ch. Kaminker, F. Stewart. The Role of Pension Funds in Financing Green Growth Initiatives. – OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, № 10, p. 11. Available at: http://www.oecd.org/finance/private-pensions/49016671.pdf.

Golub S. S., Kauffmann C., Yeres P. Defining and Measuring Green FDI. – OECD, OECD Working Papers on International Investmentt 2011/02, p. 18. Available at: http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/WP-2011_2.pdf.

The environmental goods and services sector. Eurostat Methodologies and working papers. – European Comission. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/docuents/3859598/5910217/KS-RA-09-012-EN.PDF/01d1733e46b6-4da8-92e6-766a65d7fd60?version=1.0.

Patent identification. – Green Tech DB. Available at: https://www.greentechdatabase.com/methodology.html.

Defining and Measuring Green Investments: Implications for Institutional Investors’ Asset Allocations. – OECD, Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, № 24. Available at: https://www.oecd.org/environment/WP_24_Defining_and_Measuring_Green_Investments.pdf.

PRI signatories worldwide. Annual Report 2019. – Principles for Responsible Investment. Available at: https://www.unpri.org/annual-report-2019/2018/19-in-numbers

How Green Is Wall Street_ Ranking Banks by Funding Oil, Coal, Renewables- Bloomberg Green. Available at: https://www.bloomberg.com/graphics/2021-wall-street-banks-ranked-green-projects-fossil-fuels/

Переглядів статті: 133
Завантажень PDF: 94
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Чала, В. С., Глущенко, А. В., & Агарков, Є. С. (2022). ЗЕЛЕНІ ІМПЕРАТИВИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЕКОНОМІК. Економічний простір, (179), 172-175. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-26
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ